Over Ons


Kwaliteit, Service, Vertrouwen….. een schone zaak!

Dat is kort maar krachtig waar ons bedrijf om draait en waarmee wij ons onderscheiden binnen de markt van de schoonmaakdienstverlening.

Een hoge kwaliteit van diensten, materialen en mensen, een organisatie die gericht is op dienstverlening vanuit een proactieve houding én mensen waar in u blind kunt vertrouwen. Wij zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Zo simpel is dat.

Een schone zaak vinden wij. Wilt u ook een schone zaak? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

kwa•li•teit (de ~ (v.), ~en)
1 bepaalde gesteldheid, hoedanigheid, mate waarin iets geschikt is om voor een bepaald doel gebruikt te worden => soort
2 goede eigenschap
3 hoedanigheid, functie
4 [spel] het verschil in waarde tussen bv. een toren en een paard of loper [in het schaakspel]

ser•vice (de ~ (m.))
1 dienstverlening van een leverancier aan zijn clientèle => dienstbetoon, dienst na verkoop
2 het door een speler in het spel brengen van de bal [o.a. bij tennis en volleybal] => opslag, serve
3 bedieningsgeld

ver•trou•wen 1 (het ~) 2(ov.ww.)
1 geloof in iemands betrouwbaarheid
2 betrouwbaar achten => betrouwen