Dagelijks en periodiek onderhoud

Met schoonmaakonderhoud wordt bedoeld het schoonhouden van kantoorpanden, zorginstellingen maar ook van scholen, bedrijven en werkplaatsen.

Geheel op maat stellen wij een specifiek schoonmaakwerkprogramma voor u op. Om het gehele schoonmaakproces en dus de gemaakte afspraken goed te laten verlopen, wordt er op elke locatie gewerkt met de volgende middelen:

- Specifieke werkprogramma’s: Dit zijn op zich staande programma’s voor de uitvoerende waarop de dagelijkse en periodieke werkzaamheden zijn weergegeven. De schoonmaak(st)er kan hierop de afspraken tussen u en KSV vinden, zodat de uit te voeren handelingen overeenstemmen met uw bedoeling.

- Een logboek waarin alle opmerkingen/bijzonderheden over de schoonmaak vermeld kunnen worden. Zowel te gebruiken door de klant als door het schoonmaakpersoneel.

Voor meer informatie over onze dagelijkse en periodieke schoonmaak kunt u contact met ons opnemen.