Opleverings- c.q. nieuwbouwschoonmaak

- Bezemschoon opleveren van nieuwbouw- of renovatiewerken.
- Verwijderen cementsluiers van tegels.
- Gebruikersschoon opleveren nieuwbouw- of renovatiewerken.